Nyt voit liittyä etupotkijaksi näppärästi ja nopeasti PayPalin kautta tästä linkistä. Tukemalla Potkua pidät sivustoa pystyssä. :)

Kuva

Haku löysi 2 tulosta

iiällä
huhti 18, 2020, 08.37
Keskustelualue: Vartiotorni
Aihe: Poliisin voimankäyttö
Vastaukset: 3699
Luettu: 228852

Poliisin voimankäyttö

Paanarin kannattaisi lukea päätös kokonaisuudessaan Korkeimman oikeuden sivuilta niin olisi kommentointi enmmän maaliin osuvaa. Tässä lainaus tuosta reilusta meiningistä.

"Edellä esitetyn näytön perusteella Korkein oikeus katsoo jääneen näyttämättä, että A ja B olisivat havainneet C:n loukkaantuneen maahan kaatamisen yhteydessä. Valvontakameratallenne ei tue C:n kertomusta siitä, että hän olisi huutanut kivusta. A, B ja F ovat yhdenmukaisesti kertoneet, ettei C ollut maahan kaatamisen yhteydessä tai häntä putkaan vietäessä valittanut kivusta tai ilmaissut mitenkään loukkaantuneensa. F:n ja H:n kertomuksista ilmenee, ettei C ole myöskään putkassa ollessaan valittanut kipua. Näissä oloissa ei voida sulkea pois riittävällä varmuudella sitä mahdollisuutta, että A ja B ovat luulleet C:n vain hangoitelleen putkaan viemistä vastaan.

84. A:n ja B:n on kuitenkin täytynyt mieltää, että voimakeinojen käytön kohteeksi joutuneelle henkilölle voi aiheutua suurella todennäköisyydellä vammoja. Heidän olisi siten tullut voimankäytön jälkeen ja erityisesti maahanviennin epäonnistumisen takia varmistua siitä, että C ei ole loukkaantunut. C:lle aiheutuneen vamman laadun ja videotallenteelta ilmenevän perusteella on ilmeistä, että vamma on sinänsä ollut A:n ja B:n havaittavissa. C:n terveydentilaan ei kuitenkaan ole kiinnitetty lainkaan huomiota. Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo A:n ja B:n menetelleen huolimattomasti, kun he eivät ole järjestäneet hänelle lääkärinapua.

85. Edellä todetuin perustein asiassa on jäänyt näyttämättä, että A ja B olisivat tahallaan laiminlyöneet järjestää vakavasti loukkaantuneelle C:lle lääkärinapua. He ovat kuitenkin menetelleet virkatehtävää hoitaessaan huolimattomasti."

Sinapin kommentin osalta voi myös tuoda esiin että maahanviennin perusteettomuus oli äänestystulos: vähemmistö piti sitä oikeutettuna voimankäyttönä:

"Todisteena esitetyltä valvontakameratallenteelta ilmenee, että A:n ja B:n otettua C:tä kiinni käsistä tämä vastustelee kiinnipitämistä painamalla yläruumistaan kohti lattiaa ja pyrkimällä pääsemään irti vastaajien otteesta vääntämällä käsiään yhteen. Kun B aloittaa maahanviennin, C vastustelee maahanvientiä pyrkimällä pysymään seisaalla, painamalla yläruumistaan alaviistoon ja vääntämällä käsiään yhteen omaa kehoaan vasten.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa todetuin tavoin A:lla ja B:llä on ollut tilanteessa oikeus vastarinnan murtamiseksi ottaa C:tä käsistä kiinni. C ei ole suostunut itsenäisesti suorittamaan turvallisuustarkastusta loppuun, vaan hän on käyttäytynyt uhkaavasti B:tä kohtaan. Kun C on pyrkinyt pääsemään irti vastaajien otteesta ja siten estämään tarkastuksen loppuunsaattamisen käsistä kiinnipidettynä, A:lla ja B:llä on katsottava olleen perusteltu ja hyväksyttävä syy kohdistaa C:hen kiinnipitämistä voimakkaampia voimakeinoja vastarinnan murtamiseksi laillisen virkatehtävän eli turvallisuustarkastuksen suorittamiseksi. Todisteena esitetyn valvontakameratallenteen perusteella tilanne ei ole enää käsistä kiinnipitämisen ja C:n fyysisen vastustelun sekä irtipääsemisyritysten jälkeen ollut ratkaistavissa pelkillä suullisilla käskyillä. Huomioon tulee myös ottaa, että voimankäyttötilanne kokonaisuudessaan on kestänyt vain joitakin sekunteja ja ratkaisu maahanviennistä on täytynyt tehdä tilanteessa hyvin nopeasti C:n liikkumiseen reagoiden.

Edellä lausutun perusteella Korkein oikeus todennee, että tilannetta kokonaisuutena arvioiden C:n maahanviennin on katsottava olleen puolustettavaa. Kysymys on myös ollut käytettävissä olleista voimakeinoista lievin käsistä kiinnipitämisen jälkeen ja siten oikeassa suhteessa siihen vastarintaan, mitä C on tilanteessa tehnyt. Turvallisuustarkastuksen suorittamista on pidettävä myös tärkeänä virkatoimena ottaen huomioon, että tarkastuksen tarkoituksena on poistaa sellaiset esineet, joilla tarkastettava voisi vahingoittaa itseään tai muita lukituissa tiloissa. Turvallisuustarkastus oli jo ennen voimakeinojen käyttämistä kestänyt joitakin minuutteja ja C oli menettänyt malttinsa tarkastuksen aikana. Ottaen huomioon poliisin ja poliisivankilan vartijoiden työturvallisuus, turvallisuustarkastus on suoritettava kohtuullisen ripeästi. C:n aggressiivinen käytös huomioon ottaen tilanteessa on ollut vaarana, että tapahtumat eskaloituvat ja että kohtalaisen pienessä tilassa syntyy todellinen vaaratilanne. Sanottu huomioon ottaen A:n ja B:n käyttämät voimakeinot ovat olleet oikeassa suhteessa suoritettavan virkatoimen tärkeyteen ja kiireellisyyteen."

Eli jätkien on pitänyt parissa sekunnissa tehdä arvio toiminnan lainmukaisuudesta, sama mihin korkein oikeus käytti suullisen käsittelyn jälkeen vuoden ja jossa osa korkeimman oikeuden jäsenistä piti menettelyä poliisimiesten tavoin oikeutettuna.
iiällä
elo 31, 2018, 23.25
Keskustelualue: Vartiotorni
Aihe: Poliisin voimankäyttö
Vastaukset: 3699
Luettu: 228852

Poliisin voimankäyttö

Tulihan se sieltä : http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ajanko ... hille.html

HS videoclippi oli muuten editoitu....

Ylipotkija: Linkki korjattu.