Etsitkö kamppailuharrastusta? Aloita suoraan tästä uusi aihe valmiiden kysymysten kanssa ja odota, kun konkarit vastaavat sinulle. :boxing2:

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Korealaiset lajit

Valvoja: Valvoja

Boreal Hanmoodo
joukkopotkija
Viestit: 49
Lauteille: Helmikuu 2020
Etulaji: Boreal Hanmoodo

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Boreal Hanmoodo »

Tervehdys kaikille potkulaisille!

Boreal Hanmoodo on aloittanut toimintansa Suomessa keväällä 2020. Kyseessä on itsenäinen tyylisuunta, joka ponnistaa Suomessa 1989 perustetun Han Moo Don 30-vuotisen historian pohjalta Suomen kokeneimpien hanmoodo-osaajien toimesta. Tyylisuunnan tausta-ajatuksena oli tarve kehittää lajia ja lajitoimintaa vastaamaan paremmin nykyajan tarpeisiin.

Tulemme tekemään sydämellä töitä sen eteen, että Hanmoodoa on entistä parempi harrastaa jatkossa.

Alla lainattuna sosiaaliseen mediaan jo laittamamme tiedote. Löydät meidät jo Facebookista ja Instagramista. Nettisivut aukeavat piakkoin.
UUSI HAN MOO DO TYYLISUUNTA ALOITTAA KEVÄÄLLÄ 2020

Keväällä 2020 me allekirjoittaneet olemme aloittamassa Boreal Hanmoodo nimisen Han Moo Do tyylisuunnan toimintaa. Toiminnan pyörittämiseksi ja tukemiseksi olemme jo perustaneet Boreal Moodo osakeyhtiön. Tässä kirjeessä ja liitteenä olevassa Q&A osiossa avaamme enemmän asian taustoja ja suunnitelmiamme. tämä on julkinen tiedote kaikille Han Moo Do harrastajille. Suomen Oriental Moodo –liittoa sekä sabumnim Young Sukia ja sabumnim In-Seon Hwangia on tiedotettu asiasta erikseen. Lisäksi muutamille Han Moo Do aktiiveille on jo ennakkoon laitettu erillinen tiedote.

Taustaa

Meille rakas kamppailulaji Han Moo Do on jo hetken aikaa kärsinyt laskevista harrastajamääristä ja seuratoiminnan vähenemisestä. Laskuun ei varmasti ole yhtä ainoaa syytä vaan siihen ovat vaikuttaneet mm. toimintaympäristön muutos, harrastamisen tapojen muutokset sekä lajin markkinointi. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on varmasti ollut myös toiminnan päämäärättömyys, kun viime vuosina laji on kärsinyt hajautumisesta, ammattiopettajien keskenäisen kommunikoinnin ja yhteistyön vähennyttyä.

Tilanteen epäselvyyden vuoksi opettajien mahdollisuudet lajin kehittämiseen ovat olleet vaihtelevia, mutta myöskään harrastajille ei ole opettajien suunnalta annettu riittäviä valtuuksia toiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen itsenäisesti. Tästä johtuen Han Moo Do on valitettavasti jäänyt leijumaan hieman tyhjän päälle ilman selkeää kehityssuuntaa. Useat meistä pidempään lajia harrastaneista ovat varmasti olleet surullisia lajin taantumasta ja miettinet, että näin ei voi jatkua ja jotain tulisi tehdä lajin pelastamiseksi. Aikaisempiakin yrityksiä on ollut ja useat eri harrastajat ovat käyneet opettajien kanssa keskusteluja ja esittäneet toiveita toiminnan järkevöittämiseksi jo vuosituhannen alusta saakka. Riittäviä muutoksia ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Me allekirjoittaneet tulimme siihen tulokseen, että lajin kehitys on tällä hetkellä mahdollista vain toimintaa selkeyttämällä. Olemme tehneet ajoittain hyvinkin tiivistä yhteistyötä kummankin opettajan kanssa, mutta nyt tulimme siihen tulokseen, että lajin kehittäminen on parhaiten mahdollista harrastajavetoisesti ilman sabumnim Young Sukin ja sabumnim In-Seon Hwangin puuttumista tyylisuunnan toimintaan. Näinpä päädyimme syksyllä 2019 päätökseen perustaa sabumnim Young Sukista ja sabumnim In-Seon Hwangista täysin erillään oleva Han Moo Do tyylisuunta nimeltä Boreal Hanmoodo.

Päätös Han Moo Do tyylisuunnan perustamisesta ei ollut missään nimessä helppo. Arvostamme kaikki valtavasti molempien opettajien kamppailutaitoja ja lajin eteen tekemää työtä. Olemme kaikki oppineet heiltä paljon ja kiitollisia siitä. Koemme kuitenkin, että meillä kokeneilla harrastajilla on velvollisuus varmistaa Han Moo Do toiminnan jatkuminen Suomessa. Tavoitteemme on auttaa Han Moo Do harrastajia ja samalla palauttaa sabumnim Young Sukin perintö, Han Moo Do, jälleen elinvoimaiseksi. Tämän vuoksi olemme valmiita tekemään töitä lajin eteen täydellä sydämellä, vaikka meillä jokaisella on myös palkkatyö tai oma yritys.

Toteutus

Kuten jo aikaisemmin tekstissä kerroimme, olemme perustaneet osakeyhtiön pyörittämään ja johtamaan Boreal Hanmoodo toimintaa. Boreal Moodo Oy:n alle tulemme kokoamaan pitkän linjan harrastajista koostuvan Dan-Kollegion, joka vastaa tyylisuunnan kehittämisestä ja mm. dan-kokeista. Tulemme kouluttamaan ja lisensoimaan vyökokeen valvojat sekä organisoimaan verkkokaupan kautta tarvittavan varustemyynnin. Uusi, harjoittelua entistä paremmin tukeva, vyökoekartta on jo valmiina ja julkaistaan verkkosivujen auetessa. Uusien vyökokeiden käyttöönotto aloitetaan heti, mutta uuden vyökoekartan käyttöönotossa huomioidaan seurojen yksilölliset tarpeet ja seuroja tuetaan uusien vyökokeiden opiskelussa ja käyttöönotossa. Vanhoja kriteereitä sovelletaan siihen asti, että uusien kriteerien käyttöönotto on saatu valmiiksi. Seuroja kannustetaankin aktiivisuuteen ja hyödyntämään Dan-Kollegion apua muutoksessa.

Toiminnan selkeyttämiseksi ja seurojen vapauksien sekä vastuun kasvattamiseksi olemme luopumassa nykyisestä Han Moo Do leirijärjestelmästä. Pakollisten leirien määrä tulee tippumaan huomattavasti ja seurat voivat täten opettaa ja viedä harrastajia eteenpäin vapaammin. Tulemme myös valmentamaan vetäjiä tähän tekemiseen. Vaikka joitakin pakollisia leirejä tullaan edelleen pitämään mm. dan-vaatimuksiin ja vyökokeiden valvomiseen liittyen, niin leirien tavoite tulee jatkossa olemaan aina osaamisen kasvattaminen pakollisen asioiden kertaamisen sijaan.

Tulemme tuomaan selkeämmin esille mistä Han Moo Do:ssa on kyse ja luomaan seuroille työkaluja toiminnan kehittämiseksi. Tulemme myös kouluttamaan ja tarjoamaan tukea vetäjille harjoitusten kehittämiseksi. Uudistettu vyökoekartta ja tarkennettu IP-tekniikoiden kokonaisuus helpottavat heti alusta lähtien harjoitusten muokkaamista progressiivista etenemistä vyöarvo vyöarvolta tukeviksi ilman ristiriitaa vyökoetekniikoiden ja harjoittelun välillä.

Koska tyylisuuntaa johdetaan keskitetysti Boreal Moodo Oy:n ja sen yhteydessä toimivan DanKollegion kautta, avaa tämä uusia mahdollisuuksia suunnitella ja kehittää toimintaa. Toimintaa tullaan suunnittelemaan ja aikatauluttamaan uudella tavalla. Valtakunnalliset tapahtumat tullaan koordinoimaan keskitetysti, mutta toteuttamaan yhteistyössä seurojen kanssa. Tapahtumista tehdään vuosikello ja valtakunnalliset tapahtumat tulevat olemaan tiedossa hyvissä ajoin. Myös viestintä helpottuu ja tehostuu, kun voidaan luoda selkeät kanavat, joita seurata ja josta löytyy yhtenäinen ja paikkaansa pitävä tieto. Viestintä tulee keskittymään Boreal Hanmoodo verkkosivun julkiselle ja vain harrastajille tarkoitetulle osalle sekä Boreal Hanmoodo FB sivulle/ryhmään. Keräämme myös eri kanavista harrastaja- ja vetäjärekisteriä, jonka avulla suoraviestintäkin tehostuu.

Keskustelun jatkuminen

Boreal Hanmoodo perustetaan Han Moo Do harrastajien ja seurojen kehittämiseksi. Kehittäminen onnistuu parhaiten, kun saamme teiltä vinkkejä tekemiseen. Tästä syystä haluamme ehdottomasti saada kaikki teidät, seuranne ja seurojenne harrastajat mukaan tähän uuteen toimintaan.

Monelle teistä Boreal Hanmoodo perustaminen voi olla iso uutinen ja tarvitsette mahdollisesti aikaa sulatella ajatusta. Tällä tiedotteella haluamme kertoa teille suunnitelmistamme ja käynnistää siten aktiivista keskustelua Han Moo Do:n tulevaisuudesta. Olemme hyvin kiinnostuneita kuulemaan ajatuksianne. Osan kanssa olemme jo ennättäneet hieman jutella, mutta haluamme ilman muuta tehdä sitä lisää. Liitteenä olevasta Q&A osiosta löytyy vastauksia useisiin kysymyksiin, mutta meihin saa ilman muuta olla yhteydessä ja kertoa omia näkemyksiä ja ajatuksia. Toimintaan mukaan lähtevät seurat voivat ilmoittaa asiasta kenelle tahansa allekirjoittaneista.

Ystävällisin terveisin Janne Harju, Antti Junikka, Jori Pisilä, Mikko Anttila ja Sami Karjalainen

Q&A

Mikä on Han Moo Do?

Han Moo Do on Suomessa perustettu monipuolinen kamppailulaji, jonka juuret ovat korealaisissa kamppailulajeissa. Lajin perusti Taekwondo mestari Dae Jin Hwangin veli sabumnim Young Suk (Soon Yoon Hwang) vuonna 1989. Samana vuonna lajitoiminta käynnistyi Etelä-Pohjanmaalla.

Maailmalta löytyy muitakin Han Moo Do –lajeja, joiden historia, sisältö ja nimen kirjoitusasu poikkeavat sabumnim Young Sukin perustamasta Han Moo Do:sta. Boreal tyylisuunnan yhteydessä Hanmoodo kirjoitetaan yhteen.

Mikä on Boreal Hanmoodo?

Boreal Hanmoodo – School of Martial Art opettaa Boreal Hanmoodoa, joka on Suomessa perustetun Han Moo Do:n tyylisuunta.

Miksi Boreal Hanmoodo on perustettu?

Boreal Hanmoodolla halutaan varmistaa suomalaisen Han Moo Do -lajitoiminnan harrastajakeskeinen jatkuminen ja kehittyminen. Tyylisuunnan perustamisen tausta-ajatuksena on ollut kehittää lajia ja lajitoimintaa vastaamaan paremmin seurojen sekä harrastajien nykyajan tarpeisiin.

Ketkä perustivat Boreal Hanmoodon?

Boreal Hanmoodon perustajat ovat kaikki sabumnim Young Sukin alkuperäisiä oppilaita, joilla on pitkä Han Moo Do lajitausta, perustamishetkellä 18-30 vuotta kullakin, sekä runsaasti kokemusta valmentamisesta, kilpailemisesta, vyökokeiden valvomisesta sekä lajitoiminnan kehittämisestä. Kolmella perustajista on sabumnim Young Sukin myöntämä HMD 3.dan, joka on korkein sabumnim Young Sukin oppilaille myönnetyistä vyöarvoissa.

Perustajia ovat Janne Harju 3.dan, Antti Junikka 3.dan, Jori Pisilä 3.dan, Mikko Anttila 2. dan ja Sami Karjalainen 1.dan.

Miksi Boreal?

Han Moo Do on nimensä puolesta käytössä useammassa, kuin yhdessä lajissa ja Boreal-liitteellä halutaan tuoda esiin, että harrastamme juuri Suomessa kehitettyä Han Moo Do:a. Boreal tarkoittaa pohjolaa ja pohjoistuulta sekä viittaa Suomalaisen Han Moo Do:n pohjoiseen ulottuvuuteen.

Miten Boreal Hanmoodo eroaa Han Moo Do:sta?

Boreal Hanmoodo ei ole eri laji, kuin Suomessa kehitetty Han Moo Do, vaan tämän Han Moo Do:n tyylisuunta. Tyylisuunnassa on erilainen organisaatio ja tämä näkyy toiminnan erilaisena toteutuksena. Perusidea Han Moo Do –lajissa ja sen Boreal-tyylisuunnassa on kuitenkin sama.

Millainen organisaatio Boreal Hanmoodossa on?

Boreal Hanmoodo -tyylisuunnan turvaamiseksi ja sen toiminnan edistämiseksi perustajat ovat perustaneet Boreal Moodo osakeyhtiön. Itsenäiset 1. Boreal Hanmoodo - School of Martial Art ja 2. Boreal Hanmoodo-tyylisuunta toimivat Boreal Moodo Oy:n alaisuudessa. Organisaatio tukee seuratoimintaa ja harrastajien etenemispolkuja kehittämällä nykyaikaisia työkaluja, joilla lajitoiminnan järjestäminen helpottuu.

Seurojen ja niiden avainhenkilöiden äänten kuuleminen on organisaation keskeinen arvo. Boreal Hanmoodo lajitoimintaa johtaa harrastajista koostuva Boreal Moodo Oy:n tarkoin kriteerein hyväksymä Dan-Kollegio. Kollegion tehtävänä on muun muassa kehittää ja valvoa tyylisuunnan opetusta ja vyökoekriteerejä. Tästä syystä kollegion jäseneltä odotetaan pitkää lajihistoriaa ja sen periaatteiden tuntemusta, tahtoa ja resursseja työskennellä lajin tulevaisuuden eteen, vankkaa kokemusta sekä erityistä osaamista.

Dan-Kollegio on demokraattinen elin, joka jakaa tehtävät ja vastuut sen jäsenille parhaaksi katsomallaan tavalla. Kollegio valitsee keskuudestaan Boreal Hanmoodon pääopettajan, jonka tehtävänä on suunnitella ja laatia esityksiä opetuksellisista linjoista. Varsinaiset päätökset näistä tekee kuitenkin kollegio yhdessä. Toiminnan aloittava Dan-Kollegio koostuu tyylisuunnan perustajista ja Dan-Kollegion kokoonpanoa kehitettään toiminnan käynnistymisen jälkeen.
Boreal Hanmoodo nimen käytöstä sekä mm. vyökokeista ja vyökokeiden valvojien oikeuksista sekä lajin sisällöstä päättää Boreal Moodo Oy. Boreal Moodo Oy pitää kirjaa myös vyökokeita suorittaneista harrastajista sekä vyökoevalvojista. Boreal Hanmoodo seurat vastaavat omatoimisesti harjoitusten järjestämisestä.

Missä Boreal Hanmoodoa voi harrastaa?

Boreal Hanmoodo seurat lisätään vähitellen Boreal Hanmoodo FB–sivuille ja myöhemmin avattaville verkkosivuille.

Millaisia harjoituksia Boreal Hanmoodossa on?

Boreal Hanmoodo harjoituksten voi ajatella koostuvan kolmesta osa-alueesta: 1. Monipuoliset itsepuolustus- ja kamppailutekniikat 2. Terveyttä ja hyvinvointia tukevat ja kehittävät harjoitteet 3. Luonnollisen liikkumisen taitoa kasvattavat harjoitteet

Millainen vyöarvojärjestelmä Boreal Hanmoodossa on?

Uusi Boreal Hanmoodo vyöarvojärjestelmä pohjautuu Han Moo Do:n tuttuun lajisisältöön ja vyöjärjestelmään. Järjestelmää on kehitetty vastaamaan entistä paremmin seuratoiminnan tarpeita. Boreal Hanmoodo vyöarvojärjestelmässä on huomioitu harjoittelun progressiivisuus ja kilpailujen sääntöjen kehitys. Uuden vyöarvojärjestelmän käyttöönotto aloitetaan heti seuroja neuvoen ja tukien.

Ketkä valvovat Boreal Hanmoodo vyökokeita?

Dan-Kollegion hyväksymät ja Boreal Moodo Oy:n lisensoimat vyökoevalvojat valvovat kaikki Boreal Hanmoodon vyökokeet. Dan-kokeiden järjestäminen ja valvonta on Dan-Kollegion vastuulla ja se myöntää myös kaikki mustan vyön dan-arvot. Lista virallisista vyökokeiden valvojista tulee löytymään Boreal Hanmoodo FB-sivuilta ja myöhemmin avattavilta verkkosivuilta. Lisätietoa voi kysyä Dan-Kollegion jäseniltä.

Millaisia kilpailuja Boreal Hanmoodossa on?

Boreal Hanmoodossa järjestetään kansallisia kilpailuja, joista yksi vuodessa on SM-kilpailut. Kilpailuissa kilpailumuotoina ovat ottelu ja itsepuolustusnäytökset. Lisäksi voi olla muitakin kilpailumuotoja lajin eri osa-alueisiin liittyen. Kilpailut tullaan järjestämään Borel Moodo Oy:n ja seurojen yhteistyöllä. Boreal Moodo Oy tulee järjestämään ilmoittautumis- ja maksukanavan tapahtumille.

Millaisia leirejä Boreal Hanmoodossa on?

Valtakunnallisia Boreal Hanmoodo leirejä tulee olemaan muutaman kerran vuodessa ja ne järjestetään Boreal Moodo Oy:n ja seurojen yhteistyöllä. Leirit jakaantuvat neljään eri kategoriaan. 1) Vyöarvosta riippumatta kaikille avoimet leirit, 2) Ylempien vöiden leirit violetista vyöstä ylöspäin, 3) kohti mustaa vyötä leirit 3.-0.kup harrastajille ja 4) Dan-leirit mustavöisille. Leirien sisältö, valmentajat ja teemat vaihtelevat. Valtakunnallisten leirien lisäksi seurat voivat järjestää paikallisia leirejä paikallisen tarpeen mukaan. Boreal Moodo Oy tulee järjestämään ilmoittautumis- ja maksukanavan tapahtumille, jota seurat voivat hyödyntää.

Millaista muuta harjoittelua tukevaa koulutusta Boreal Hanmoodossa on?

Boreal Moodo Oy tulee siirtymäkauden aikana ja sen jälkeen kouluttamaan seuravetäjiä, kouluttamaan ja lisensoimaan leirivetäjiä sekä vyökoevalvojia ja luomaan lajiharrastajille leireillä ja sähköisesti koulutettavia työkaluja toteuttaa itseään elämässä Hanmoodon kautta joko vapaaehtoistoimijana tai ammattimaisemmin.

Kuinka puku- ja varusteasiat on organisoitu Boreal Hanmoodossa?

Boreal Moodo Oy tulee perustamaan verkkokaupan, josta voi tilata harjoittelupukuja ja vöitä. Tarjolle tulee myös perussetti ottelusuojista sekä muutamia muita vaatteita, kuten esimerkiksi T-paitoja.

Kuka on Boreal Hanmoodo pääopettaja?

Boreal Hanmoodo Dan-Kollegion yksimielisellä päätöksellä Boreal Hanmoodon pääopettajana aloittaa Antti Junikka. Tyylisuunnan perustamisen yhteydessä Dan-Kollegio on yksimielisesti päättänyt myöntää Antti Junikalle Boreal Hanmoodo 4.dan vyöarvon perustuen lajiteknilliseen ja – taidolliseen osaamiseen sekä rooliin lajin kehittäjänä ja opettajana.

Mitä Boreal Hanmoodo harrastaminen maksaa?

Harrastamisen hinta riippuu monesta tekijästä ja yksiselitteistä vastausta on vaikea antaa. Seurojen on jäsen- ja harjoittelumaksut vaihtelevat paikkakunnittain ja myös varustekulut riippuvat paljon harrastajan halusta panostaa lajiin. Varustekuluja tulee mm. harjoituspuvusta ja ottelusuojista. Vyökokeista ja leireistä tulevat maksut riippuvat harrastajan aktiivisuudesta. Tarkempaa tietoa kuluista kannattaa kysyä lähimmästä Boreal Hanmoodo seurasta.

Miten Boreal Hanmoodo suhtautuu Han Moo Do harrastajiin?

Kaikki Han Moo Do harrastajat ovat tervetulleita Boreal Hanmoodo harjoituksiin ja tapahtumiin.

Voiko harrastaja harrastaa Han Moo Doa ja Boreal Hanmoodoa?

Kyllä voi. On kuitenkin hyvä huomioida, että opetus ja vyökoevaatimukset voivat poiketa toisistaan ja siten esimerkiksi vyöarvot eivät välttämättä ole suoraan siirrettävissä Han Moo Do –lajin ja Boreal-tyylisuunnan välillä.

Hyväksytäänkö Han Moo Do vyöarvot Boreal Hanmoodossa?

Siirtymäkaudella 2020-2021 Boreal-tyylisuunnassa hyväksytään lähtökohtaisesti aikaisemmat Han Moo Do vyöarvot. Joissakin tapauksissa vyöarvon määrittelyyn voidaan kuitenkin tarvita uusi Boreal Hanmoodo tarkistusvyökoe. Siirtymäkauden jälkeen vyöarvojen hyväksyminen katsotaan aina tapauskohtaisesti ja lähtökohtaisesti aikaisempi Han Moo Do vyöarvo voidaan siirtää Boreal-tyylisuuntaan vain erillisen tarkastusvyökokeen kautta. Kerran siirretyn vyöarvon jälkeen vyöarvoissa edetään Boreal-tyylisuunnan vyökokeiden kautta.

Hyväksytäänkö Boreal Hanmoodo vyöarvot Han Moo Do:ssa?

Tätä emme voi luvata, koska tämä riippuu Han Moo Do organisaatiosta ja opettajista.

Mikä on sabumnim Young Sukin ja sabumnim In-Seon Hwangin rooli Boreal Hanmoodossa?

Vaikka Sabumnim Young Suk on Han Moo Don perustaja ja sabumnim In-Seon Hwang on toiminut Han Moo Do pääopettajana Suomessa, ei heillä ole virallista asemaa Boreal-tyylisuunnan organisaatiossa. Heillä ei myöskään ole oikeutta myöntää tai vaikuttaa muuten Boreal-tyylisuunnan vyöarvoihin tai vaikuttaa Boreal-tyylisuunnan organisaatioon tai toimintaan. Tämä ratkaisu on tehty, jotta Boreal tyylisuunta voi kehittyä itsenäisesti ja opettajat voivat keskittyä omaan tekemiseensä.

Kuuluuko Boreal Hanmoodo Suomen Oriental Moodo -liittoon?

Suomen Oriental Moodo –liitto ry on useamman eri lajin harrastajien ja seurojen muodostama yhdistys, joka toimii ja hyväksyy jäsenet yhdistyksen sääntöjen perusteella. Boreal Hanmoodo ei lajina kuulu liittoon, kuten ei muutkaan lajit, mutta liiton linjauksista riippuen Boreal Hanmoodo harrastajat ja seurat voivat mahdollisesti liittoon kuulua. Tämä on kuitenkin liitossa päätettävä asia ja asiaa tulee tiedustella liitosta. Lopullisen päätöksen tekee liiton hallitus ja/tai yhdistyksen kokous, mutta tällä hetkellä ei käsittääksemme ole estettä sille, että Boral Hanmoodo seurat ja harrastajat olisivat liiton jäseniä.

Mistä löytyy lisätietoa?

Lisätietoa löytyy Boreal Hanmoodo Facebook-sivuilta tai lisätietoa voi kysyä Antti Junikalta puh. 040- 564 4056. Nettisivut aukeavat tuota pikaa.
Toivottavasti tämä vastaa moniin kysymyksiin. Treenirikasta kevättä kaikille!

Terveisin
Boreal Hanmoodo Dan-Kollegio
https://www.facebook.com/pg/borealhanmoodo
Kuvake
Jussi*M
kylkeenpotkija
Viestit: 1534
Lauteille: Maaliskuu 2005
Etulaji: Karate JKF Wadokai
Sivulajit: Haidong Gumdo, nyrkkeily

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Jussi*M »

Onneksi olkoon rohkeasta päätöksestä ja menestystä uudelle tyylisuunnalle.

Täytyy sanoa että historia toistaa itseään, ja tämä on nyt miun laskujen mukaan kolmas kerta kun ryhmä harrastajia irtautuu Hwangin porukoista. Itse olin mukana kahdessa "splitissä", ensin nuorena keltavöisenä taekwondon harrastajana ja myöhemmin Hoi Jeon Moo Soolin ekana danina.
En nyt tarkkaan muista taekwondon kuvioita, mutta eron jälkeen oli Suomen Taekwondoliitto sekä Hwang-vetoinen Taekwondo Unioni.
Hojiksen kohdalla homma meni muistaakseni useamman nimenvaihdoksen kautta. Ennen eroa monimutkainen nimi hoijeonmoosool muutettiin Tolkidoksi. Sen jälkeen tuli ero, jossa Hwangeista eronnut ryhmä perusti Suomen Tolkidoliiton. Tässä vaiheessa Hwangin porukka otti takaisin nimen hoijeonmoosool. Myöhemmin Suomen Tolkidoliitto aloitti yhteistyön australialaisen mestarin Geoff Boothin ja Kwan Nyom Hapkidon kanssa. Tämän myötä harjoiteltava laji muuttui Kwan Nyom Hapkidoksi kokonaan.

Mites, onko Borealiksella ajateltu mahdollisia ulkomaan yhteistyökuvioita vielä, vai katsotaanko nyt ensin asia kerrallaan?
"On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin, mitä olet sanomallasi tarkoittanut.". -emeritusprofessori Osmo A. Wiio
*Kirjoitan yksityishenkilönä ja harrastajana, eivätkä kommenttini edusta minkään organisaation virallista kantaa.*
Boreal Hanmoodo
joukkopotkija
Viestit: 49
Lauteille: Helmikuu 2020
Etulaji: Boreal Hanmoodo

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Boreal Hanmoodo »

Kiitoksia. Tällä hetkellä meillä ei ole painetta kurotella ulkomaille, mutta yhteistyö on tietysti hieno asia.
Kuvake
Chungmu
ilmaanpotkija
Viestit: 10
Lauteille: Helmikuu 2020
Etulaji: Vapaatoimija
Takalajit: Aikido
Hanmoodo
Taekwon-do

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Chungmu »

Kova juttu!
2000-luvun alussa tapahtui paljon hyvää liikunnallisesti Hanmoodon merkeissä myös minulle (violetti vyö).
Kysynkin tässä, josko täältä löytyy entisiä Tampereen Hanmoodo-seuran tai ko. alueen harrastajia tai jopa mahdollisia tulevia HMD-harrastajia? Olen mieluusti mukana herättelemässä uutta aaltoa kykyjeni/ aikatauluni mukaan. Voi kirjoittaa tänne/ yksityisviestillä minulle.
Kiitos.
Boreal Hanmoodo
joukkopotkija
Viestit: 49
Lauteille: Helmikuu 2020
Etulaji: Boreal Hanmoodo

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Boreal Hanmoodo »

Kiitos Chungmu mielenkiinnosta! Täytyykin laittaa Tampereen vanhalle kovalle koplalle viestiä, jos pinnan alla vaikka kytee. Toivottavasti tätä kautta löydätte sitten toisenne ja saadaan sinnepäin toimintaa aikaiseksi. Tampereen ympäristössähän oli aikanaan varmaan toistakymmentä seuraa (kuulostaa aivan uskomattomalta nykypäivänä!) ja todella mainio sakki pyörittämässä toimintaa.

Treeni-iloa!
Boreal Hanmoodo
joukkopotkija
Viestit: 49
Lauteille: Helmikuu 2020
Etulaji: Boreal Hanmoodo

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Boreal Hanmoodo »

Nettisivumme ovat nyt auki: www.borealhanmoodo.com

Sieltä lisää infoa aiheeseen. :)
Boreal Hanmoodo
joukkopotkija
Viestit: 49
Lauteille: Helmikuu 2020
Etulaji: Boreal Hanmoodo

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Boreal Hanmoodo »

Sunnuntaina treenattiin Etelä-Pohjanmaalla kuutisen tuntia hyvällä fiiliksellä:Aloitamme leiritoimintamme Starttileirillä 14.3.2020 Jyväskylässä:Iloisia treenipäiviä kaikille potkulaisille!
Boreal Hanmoodo
joukkopotkija
Viestit: 49
Lauteille: Helmikuu 2020
Etulaji: Boreal Hanmoodo

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Boreal Hanmoodo »

Aloitamme leiritoimintamme viikon päästä lauantaina Jyväskylässä.

Boreal Hanmoodo
joukkopotkija
Viestit: 49
Lauteille: Helmikuu 2020
Etulaji: Boreal Hanmoodo

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Boreal Hanmoodo »

14.3. Starttileirimme on peruttu ja siirretään myöhemmäksi.
Kuvake
Andy
etupotkija
Viestit: 19040
Lauteille: Tammikuu 2005
Paikkakunta: Oulu
Etulaji: Potkunyrkkeily
Takalajit: Karate, ju-jutsu

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Andy »

Paljonko seuroja Boreal Hanmoodossa on mukana?
Antti Sariola

www.instagram.com/fight_coach_andy/
www.facebook.com/anttisariolakbt/

You can play Football, you can play Rugby, but you can't play K1! - Sensei Will Vanders
Boreal Hanmoodo
joukkopotkija
Viestit: 49
Lauteille: Helmikuu 2020
Etulaji: Boreal Hanmoodo

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Boreal Hanmoodo »

Alusta asti mukaan lähti kaksi seuraa ja joukko lajivanhimpia, mutta kiinnostusta on toki ollut laajemmin ja useampi seura aikoi päättää asiasta kevään kokouksissa. Ikävä kyllä koronan myötä asia jäi vaiheeseen starttimme estyttyä ja seurojen toimintojenkin hiljennyttyä. Lajiyhteistyön jatkuessa (yhteistä leiri- ja kisatoimintaa) tavoitteemme on luoda laadukasta toimintaa Boreal Hanmoodon alla ja antaa seuroille aikaa tehdä päätöksensä minkä lajiorganisaation alla haluavat toimia. Näin toistaiseksi.
Boreal Hanmoodo
joukkopotkija
Viestit: 49
Lauteille: Helmikuu 2020
Etulaji: Boreal Hanmoodo

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Boreal Hanmoodo »

Tervehdys! Tovi on kulunut siitä, kun korona keskeytti kuningassuunnitelmamme. Katsotaan, missä mennään!

Aivan hiljaiseloa emme kuitenkaan pitäneet, vaikka korona iski juuri starttiimme ja jouduimme perumaan tapahtumia. Seuraillessamme tilannetta Alavudelle rakentui toukokuussa meille sali, joka kantaa nimeä Boreal Hanmoodo HQ. Kevään aikana pidettiin etätreenejä Hanmoodon kokeneemmalle kalustolle, eli vetäjille ja mustille vöille. Vuoden toimintakalenterin mennessä uusiksi päätettiin lähteä maltillisemmin lyömään tapahtumaa pystyyn tilannetta seuraten.

Menneenä sunnuntaina 5.7. pidettiin ensimmäinen virallinen Boreal Hanmoodo -leiri päämajassamme ja sen aihepiirinä oli murskaustekniikat. Osallistujia oli lähemmäs 20 ja ikähaitari oli n. 10-60v. Uudessa salissa haettiin tuntumaa pistareilla ja eri vahvuisilla murskauslevyillä. Tämän jälkeen siirryttiin auringonpaisteeseen pätkimään kattotiiliä, josta edettiin sitten leca-harkkojen ihmeelliseen maailmaan. Meininki oli älyttömän hyvä ja innostus käsin kosketeltava.

Kuvia leiristä täällä: https://www.borealhanmoodo.com/l/murska ... odotukset/

Elokuun alussa 1.-2.8. järjestämme samassa paikassa vetäjien tulikasteen, jonka tarkoituksena on treenata yhdessä. perehdyttää Boreal Hanmoodoon mukaan lähteviä vetäjiä, vaihtaa ajatuksia, asettaa tavoitteita, ja sopia keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Henkilöille, joita kiinnostaa lähteä viemään Boreal Hanmoodoa eteenpäin, tämä on oikea tilaisuus ja paras aika osallistua. Majoitus järjestyy ja leilripäivien välissä lämpiää sauna ja palju.

5.9. Järjestämme Seinäjoella kaikille hanmoodoharrastajille avoimen starttileirin, jossa käydään monipuolisesti lajin osa-alueita. Seuraavana päivänä samassa paikassa leiritetään Borealiin mukaan lähteneitä mustan vyön kokelaita ja mustia vöitä Kohti mustaa vyötä-leirin ja Dan-leirin muodossa. Leireillä katsotaan, missä ollaan menossa, mitkä ovat tavoitteet ja miten niihin päästään. Tavoitteena on varmistua tasosta ja valmistaa osallistujia seuraavaan vyökokeeseen.

24.10. järjestämme Alavudella Hanmoodon SM-kilpailut.

Tapahtumistamme lisää täällä: https://www.borealhanmoodo.com/tapahtumat/

Kaiken kaikkiaan aktiviteetteihimme on osallistunut kevään ja kesän aikana väkeä kahdeksasta hanmoodoseurasta ympäri Suomen. Tällä hetkellä Boreal Hanmoodoa voi harjoitella neljällä paikkakunnalla: Alavudella, Helsingissä, Jyväskylässä ja Kalajoella. Iloksemme meidät on otettu hyvin vastaan hanmoodoyhteisössä ja miksipä ei, koska teemme työtä suomihanmoodon tulevaisuuden turvaamiseksi.

Yritetään aika ajoin kirjoitella kuulumisia tänne jatkossakin, mutta tiuhemmin meidät löytää kotisivuiltamme, Facebookista ja Instagramista. Jotkut potkulaiset siellä ovatkin jo meitä iloksemme tökkineet.

Mukavaa kesää kaikille potkulaisille ja treeni-iloa!


Kuva
Kuvassa valtaosa murskausleirin osallistujista uudella salillamme. Kuva: Reetta Tiainen
Boreal Hanmoodo
joukkopotkija
Viestit: 49
Lauteille: Helmikuu 2020
Etulaji: Boreal Hanmoodo

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Boreal Hanmoodo »

Tervehdys!

1.-2.8.2020 päämajassamme järjestetty Vetäjien Tulikaste keräsi yhteen kaksikymmentä hanmoodovetäjää yhdeksästä seurasta ympäri Suomen! Mukana oli jengiä kokonaan uusista seuroista, aktiivisemmista seuroista ja jo hiljaisempaa eloa jonkin aikaa pitäneistä seuroista.

Leirillä treenattiin molempina päivinä neljä tuntia Boreal Hanmoodon uusia sisältöjä ja väliin mahtui mukava illanvietto ravintolaeväineen ja saunailtoineen. Tekemisen meininki oli jengillä erinomainen. Opetuksesta vastasivat Jori Pisilä, Janne Harju ja Mikko Anttila.

Boreal Hanmoodoa voi harjoitella nyt kuudella paikkakunnalla: Alajärvellä, Alavudella, Helsingissä, Jyväskylässä, Kalajoella ja Turussa.

https://www.borealhanmoodo.com/l/vetaji ... llistujia/

https://www.borealhanmoodo.com/l/boreal ... a-turussa/
Kuvake
JanneM
etupotkija
Viestit: 20275
Lauteille: Tammikuu 2005
Paikkakunta: JKL

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti JanneM »

Aika tosi hienosti onlähtenyt Boreal käyntiin.
Hyvää duunia jätkät.
-Janne Maunonen-
**No jasinui salmul saralra**
JKL Fight Club
Defendo JKL
American Defendo Academy
Boreal Hanmoodo
joukkopotkija
Viestit: 49
Lauteille: Helmikuu 2020
Etulaji: Boreal Hanmoodo

Uusi Hanmoodon tyylisuunta aloittanut toimintansa

Viesti Boreal Hanmoodo »

Kiitoksia! Olemme kyllä erittäin iloisia saamastamme vastaanotosta. Jää nähtäväksi, mihin tie vie, mutta kokemusrikas on porukka js suurella sydämellä mukana. Se on hyvä lähtökohta.

Seuraajat

Kuvake
Andy
Boreal Hanmoodo
Kuvake
Chungmu
Kuvake
Eizei
ramikaaresto