Etsitkö kamppailuharrastusta? Aloita suoraan tästä uusi aihe valmiiden kysymysten kanssa ja odota, kun konkarit vastaavat sinulle. :boxing2:

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Keskustelua yhteiskunnallisista ja vakaumuksellisista aiheista. Edellyttää kirjautumista. Muista kohteliaisuus, kunnioitus ja alueen säännöt.

Valvoja: Valvoja

Aihki
päähänpotkija
Viestit: 6240
Lauteille: Joulukuu 2010

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Aihki »

Feminist empowerment?

Ei tuo kai ole kuin wittuilua, mutta potentiaalisen tehokasta. Milläs todistat, että juomat olivat pissisten tilaamia jos mikko päättää ryhtyä perimään keinolla millä hyvänsä?

Ratkaisu on tietenkin jatkuvasti tallettava 4*pi kamera. :eviL
Lasse Candé
etupotkija
Viestit: 21025
Lauteille: Joulukuu 2007

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Lasse Candé »

Mut miks kaikki moitittavat on aina tårta på tårta? :nauruhammas:

Mikalla ihan hyviä pohdintoja. Sinänsä en näe sukupuolirooleja symmetrisinä, mutta toki sitä kautta on aina hyvä miettiä, jotta se epäsymmetrisyys tulee esiin.

Monien miesten reaktio vastaavaan mieheltä olisi räkäinen nauru. Siis kerrontatilanteessa. Ei ehkä silleen vakavammin.

Mielestäni hyvä kysymys on tuossa tuo baarimikkokysymys, että lähtisikö hakemaan miestä. Eikä siis pelkästään baarimikko vaan systeemi noin laajemminkin. Naisten tapauksessa luulisin että melkein miltä tahansa yhteiskuntarakenteelta (esim baarihenkilökunta tässä tapauksessa) löytyy enemmän ymmärrystä muiden asiakkaiden häirinnälle, joka perustuu tällaisiin "mies maksaa" -juttuihin. Ja jos näin on, on se tietenkin vääryys.

Joissain maissahan sitä ymmärrystä löytyy ilmeisesti niinkin paljon, että naiset ja ravintolat ovat yhteistyössä. Tästä tuskin on kyse, mutta ei tuollainen kulttuuri välttämättä pelkästään häiritse yökerhoja. Mikä yökerho oli kyseessä? Kun mielestäni tuossa on mielenkiintoista se, ettei baarimikko kertonut suoraan naisille juomien hintaa...
Jarppa
etupotkija
Viestit: 5549
Lauteille: Heinäkuu 2005

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Jarppa »

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070663
Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

Tässä laissa säädetään perusteista ja menettelystä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustusta eräille sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistäville valtakunnallisille naisjärjestöille.

Naisjärjestöillä tarkoitetaan tässä laissa Naisjärjestöjen Keskusliitto ― Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.y:tä, Naisjärjestöt yhteistyössä ― Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:tä ja Monika-Naiset liitto ry:tä. (17.12.2010/1137)
Tällaisesta en ollutkaan aiemmin kuullut. Eli naisjärjestöt saavat valtiolta suoraan tukea toimintaansa. Miesjärjestöille samaa tukea ei anneta. Minusta tuo ei kuulosta kovin tasa-arvoiselta. :?

Mietin jo, jos joku perustaa "Miesten naisjärjestö"-yhdistyksen mikä ilmoittaa "Yhdistyksen tarkoituksena on ihmisoikeuksien, erityisesti naisen aseman ja tasa-arvon edistäminen ottaen huomioon yhteiskunnan, perheen ja yksilön etu.", pitäisikö yhdistyksen päästä jäseneksi naistenjärjestöjen keskusliittoon ja saada sitä kautta valtionavustusta? :P
Atticora
kylkeenpotkija
Viestit: 1526
Lauteille: Heinäkuu 2013

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Atticora »

Niin, hieman oudolta tuo vaikuttaa, että laissa lukitaan järjestöt nimeämällä ne. Seurasin lakisivulta löytyviä linkkejä.
Valiokunnan mietintö perustelee järjestöjen valintaa eri tavoin. Suomi on esimerkiksi sitoutunut tukemaan nimenomaan naisjärjestöjä. Muistettu myös mainita, että miehetkin hyötyvät järjestöjen toiminnasta.

Vuonna 1995 pidetyn YK:n neljännen naisten asioiden maailmankonferenssin loppuasiakirja, ns. Pekingin toimintaohjel ma, johon myös Suomi on sitoutunut, velvoittaa YK:n jäsenvaltiot rahoittamaan ja mahdollistamaan naisjärjestö jen toiminnan osana dynaamista ja demokraattista kansalaisyhteiskuntaa. Tasa-arvotyötä tekevien naisjärjestöjen resurssien vahvistaminen on kirjattu pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan.

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut ... yvm 1/2007
Lasse Candé
etupotkija
Viestit: 21025
Lauteille: Joulukuu 2007

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Lasse Candé »

Eihän tuo laki sano ettei miesjärjestöille anneta tukea. Mille miesjärjestölle kuuluisi antaa tukea ja miksi?

Itseänikin hieman häiritsee tuo periaatteellinen ongelma naisten eksplisiittisestä maininnasta. Siinä on varmaan enemmän järkeä epätasa-arvoisemmissa maissa ja Suomessa luultavasti menisimme tehokkaammin eteenpäin tasa-arvo -sana edellä. Mutta entäs käytännön tasolla? Mitä käytännöllisiä ongelmia tässä nyt nähdään?
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 24857
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Mjölnir »

Tasa-arvokeskustelu on miesasialiikkeen mielestä vääristynyttä

Tasa-arvokysymyksissä ei miesasialiike ry:n mukaan huomioida miehiä koskevia tasa-arvo-ongelmia

https://www.miesasia.fi/2019/02/miesten ... a.html?m=1
”Huolimatta siitä, että Miesten tasa-arvo ry:ltä ei pyydetty tasa-arvovaltuutetun vuosikertomuksesta lausuntoa, annamme sellaisen. Olemme pahoillamme siitä, että meiltä, Suomen vanhimmalta miesten tasa-arvojärjestöltä ei lausuntoa pyydetty. Tämä kuvastaa valitettavan hyvin vallitsevaa ”tasa-arvo”diskurssia maassamme tällä hetkellä.
Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 on kirjoitettu feministisestä naisnäkökulmasta. Siinä on esimerkiksi viiden feministinaisen analyysi tasa-arvon tilasta, muttei vastaavaa lainausta yhdeltäkään mieheltä. Kertomuksessaan tasa-arvovaltuutettu ei epäröi esittää lainsäädännöllisiä muutoksia naisten aseman parantamiseksi. Sen sijaan esimerkiksi syrjivää, vain miehiä koskevaa asevelvollisuutta hän ei arvostele, koska se perustuu lainsäädäntöön.
Tasa-arvovaltuutetun mukaan naiset kärsivät erityisesti kumppaniensa tekemästä väkivallasta huomattavasti miehiä enemmän ja sen seuraukset ovat heillä yleisempiä kuin miehillä. Kuitenkin terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin tietojen perusteella miehet kärsivät huomattavasti naisia enemmän parisuhdeväkivallasta.
Tasa-arvovaltuutettu ei näe ongelmaa siinä, että vaikka vuosina 2010–2016 miehiä kuoli henkirikosten uhreina 452 ja naisia 191[ii],Suomi on allekirjoittanut vain naisten kokemaa väkivaltaa vastustavan Istanbulin sopimuksen. Itse sopimuksen implementoinnin laatua kansalliseen lainsäädäntöön hän sitten kyllä arvostelee kertomuksessaan kärkevästi.
Miesten kokemaa empatiavajetta tasa-arvovaltuutettu ei edes sivunnut kertomuksessaan, vaikka esimerkiksi taposta miesten keskimääräinen vankeusrangaistus oli vuosina 2010–2016 10 vuotta 3 kuukautta, kun se naisilla oli 9 vuotta 3 kuukautta[iii].
Tasa-arvovaltuutettu on huolestunut naisvihaan perustuvista rikoksista. Katsomme, että molemmat sukupuolet kärsivät ja voivat kärsiä yhdenmukaisesti viharikoksista eikä lainsäädäntöä pidä yhtään enempää sukupuolittaa. Päinvastoin, lainsäädäntöä pitää mm. tasa-arvolain, asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain osalta muuttaa sukupuolineutraaliin suuntaan.
Vuoden aikana tasa-arvovaltuutettu on Facebook-sivullaan kirjoittanut, että Suomessa miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat EU-maiden suurimpien joukossa ja että merkittävin syy siihen on syrjintä ja asenteet. Kertomuksessaan tasa-arvovaltuutettu väittää, että naisten ja miesten palkkaero on edelleen noin 16 %. Laskiessaan naisten ja miesten palkkaeroja hän on vertaillut virheellisesti miesten ja naisten ansioita eikä palkkoja. Näin ei tule huomioiduksi tuottavuus, eli esimerkiksi tehdyt työtunnit EU-parlamentin ohjeistuksen mukaisesti.[iv]Tämä siitä huolimatta, että tasa-arvovaltuutetun käyttämän lähteen nimi on ansiotasovertailu. Tasa-arvovaltuutettu myös perusteetta pitää tasa-arvo-ongelmana sitä, että naiset itsenäisesti ja ilman minkäänlaista pakkoa valitsevat jossakin määrin miehiä enemmän pienipalkkaisia aloja. Mielestämme vapaaehtoiset alavalinnat eivät ole tasa-arvo-ongelma eikä tasa-arvovaltuutetulle kuulu yksilöiden vapaasta tahdostaan tekemät työelämäratkaisut.
Seksuaalisen häirinnän laajuudesta tasa-arvovaltuutetun kertomuksessa kerrotaan erityisesti naisten kyselytuloksella. Tasa-arvovaltuutettu Maarianvaara pitäneekin miesten vastauksia pelleilyvastauksina – siis sellaisina, joina hän Twitter-tilillään piti kouluterveyskyselyyn vastanneiden poikienkin vastauksia syksyllä 2017, kun nämä kertoivat koulussa joutuneensa tyttöjä useammin seksuaalisen häirinnän kohteeksi.
Tyttöjä huonommin koulussa pärjäävät pojat eivät saa muutoinkaan tasa-arvovaltuutetulta sympatiaa; vaikka pojat pärjäävät peruskoulussa selvästi tyttöjä heikommin, hän ei ehdota mitään poikaerityisiä toimenpiteitä.
Eliniänodotteita tasa-arvovaltuutettu käsitteli kertomuksessaan vain sukupuolten sisällä tuloryhmittäin. Se onkin kertomuksen feministilähtökohdista ymmärrettävää, sillä näin on saatu häivytettyä kertomuksesta miesten (78,7 vuotta) huomattavasti naisia (84,2 vuotta) lyhyempi keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä. Eliniänodotteiden ja erityisesti toteutuneiden elinikien huomioiminen miesten ja naisten saamien eläkkeiden ja maksamien eläkevakuutusmaksujen sukupuolivertailussa asettaisi tasa-arvovaltuutetun kertomuksessaan ilmoittaman 21 %:n eläke-eron ihan uuteen valoon.
Kertomuksessaan tasa-arvovaltuutettu haluaa lisää rahaa toimintaansa. Mielestämme tarkoitushakuiselle ja toispuoleisten tasa-arvo-ongelmien rakentamiselle perustuva kertomus osoittaa, että tasa-arvovaltuutettu ei ole mitään lisäarvoa yhteiskunnalle tuottava orgaani. Mielestämme lisärahoitusta ei pidä antaa ja toiminnan alasajoa olisi vakavasti syytä harkita.”
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
Atticora
kylkeenpotkija
Viestit: 1526
Lauteille: Heinäkuu 2013

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Atticora »

^ Asiallinen kirjoitus. Toinen miesten heikkoa asemaa kritisoiva järjestö on elatusvelvollisten liitto. Lastenvalvoja-järjestelmä toimii, väittäisin että ihan pääsääntöisesti, erittäin epäoikeudenmukaisesti ja etävanhempia ( = miehiä) kohtaan. En jostain syystä löydä Kelan tutkimuksia asiasta, niin en voi kuin mutuilla.
Lasse Candé
etupotkija
Viestit: 21025
Lauteille: Joulukuu 2007

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Lasse Candé »

Tästä linkistä löytyy tuo itse lausunto.

https://www.tasa-arvo.fi/julkaisut

En jaksa itse lukea sitä kokonaisuudessaan, mutta nopea silmäily kertoo että siellä käsitellään myös miesten kokemia ongelmia. Tuo asenteellinen ja aggressiivisen vastakkainasetteleva teksti maskulisteilta Mjölnirin viestissä aikaansaa sen, etten jaksa ottaa noita syytöksiä kovin vakavissani, nähtyäni joitain mainintoja miesten kokemasta epätasa-arvosta lausunnossa.

Tekevät hallaa tuossa niille joillekin mahdollisesti hyville pointeille mitä tuossa on. Kun itse olisin enemmän sellaisella linjalla että kuopataan yhden sukupuolen suunnasta tiirailu (ja termit kuten feminismi ja maskulismi) ja katsellaan näitä tasa-arvo-ongelmia yksi kerrallaan laittamatta niitä vastakkain, en oikein osaa tykätä tuon porukan vastakkainasettelevasta tyylistä. Jos he tekevät niin, eivät he kai voi ainakaan yhtä pokkana moittia feministiporukoita samasta?

Itse moitin molempia. Ei näissä kysymyksissä ole mitään vaakaa joka asettuu tasapainoon, jos tasa-arvo-ongelmia lisätään pareittain, vaan tasa-arvo-ongelmat tyypillisesti kohdistuvat yksilöihin ja moni meistä yksilöistä voi melko hyvin. Jokainen tehokkaasti kitketty tasa-arvo-ongelma parantaa jonkun yksilön elämää jossain. En itse näe sillä väliä, onko tämä henkilö mies vai nainen vaan ainoastaan sillä että hän on ihminen.

Vähän lähti ajatus laukkaamaan, mutta toivottavasti joku ymmärtää pointin. Pohtinut näitä viimeaikoina sen verran, että nyt piti pistää näppis laulamaan.
PetriP
kylkeenpotkija
Viestit: 2135
Lauteille: Toukokuu 2006
Paikkakunta: Espoo
Etulaji: Judo

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti PetriP »

No tietysti on kyse ongelmista, mutta kun tilastollisesti tietyt asiat kasautuvat sukupuolittuneesti. Ja takana voi olla ihan biologia silloin asiaan pitää puuttua keinoilla jotka ottaa sen huomioon. Miesten suurin ongelma - koskee pientä osaa miehistä, ja en ei nettiin kirjoittele - on syrjätyneet nuoret miehet. Nyky maailma ei vaan sovi ihan kaikilel ja se pitäisn jotenkin ottaa huomioon vaikka siinä minkä ikäisenä mennään kouluun tms. Tää on sii ongelma joka on lähinnä mennyt huonompaan suuntaan

Naisten ongelmat on varmasti kevyempiä mutta koskevat laajempaa osaa. Niissä toisaalta tilanne on mennyt koko ajan parempaan suuntaan. Tilanne on huomattavan eri tänään kun vaikka mun syntymän aikoihin -60 luvulla. Ikävä kyllä asiata menee vaihettain . Maailma ei koskaan käänny edes kymmennessä vuodessa ympäri
Kuvake
Ile
etupotkija
Viestit: 6484
Lauteille: Lokakuu 2009

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Ile »

Lasselle, ymmärrän sun pointin mutta samalla tuohon liittyy nyt omaa asiaansa ajavien "vastapuolten" lisäksi myös viranomaisen - tasa-arvovaltuutetun - rooli ja sitä kautta laajemminkin valtion rooli.

Mielestäni on oikeutettua vaatia, että tuossa yhteiskunnan virallisessa tasa-arvotyössä huomioidaan tasapuolisesti ja -painoisesti kummankin sukupuolen näkökulma.
Lasse Candé
etupotkija
Viestit: 21025
Lauteille: Joulukuu 2007

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Lasse Candé »

Juu, siitä en ole eri mieltä. Käsittelin oikeastaan kahta eri asiaa tuossa. Toinen on tämä sukupuolten välinen köydenveto, millä en ottanut kantaa viranomaiseen.

Kun taas otan kantaa viranomaiseen, luin asenteellisen tekstin maskulisteilta ja taas tuossa lausunnossa näkyy käsiteltävän ainakin joitain asioita miesten kokemista ongelmista. Mahtaakohan lausunto olla ollenkaan niin ongelmallinen kuin maskulistit väittävät?

Tätä en jaksa tarkistaa, koska lausunto on hemmetin pitkä. Mutta jos maskulistit kirjoittavat tuolla otteella, en myöskään usko heihin.

Tässä keskustelussa ei ehkä tulisi "ostaa" tuota tekstin maalaamaa kuvaa ihan kritiikittömästi. Eikä ehkä varsinkaan jos sen haluaisi ostaa.
Kuvake
Totte
etupotkija
Viestit: 4384
Lauteille: Toukokuu 2008
Paikkakunta: Helsinki

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Totte »

Lasselta hyvä pointti.
"Jos minulla olisi kaikki valta, etenisin tältä pohjalta, mutta harmi kyllä, minulla ei ole lainkaan valtaa."
- Osmo Soininvaara
Atticora
kylkeenpotkija
Viestit: 1526
Lauteille: Heinäkuu 2013

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Atticora »

Lassen huomio taisi olla ihan kohdallaan. Otetaan takaisin, tuo miesasiajärjestö vaikuttaa täysin pelleltä. Kirjoituksessa paheksutaan, ettei tasa-arvovaltuutettu pyytänyt heiltä lausuntoa. Olisi kyllä mielenkiintoinen lausunto ollutkin, tuolla on sen verran viihdyttävää tavaraa jaossa:

Feminismi ja SJW pilasivat Star Wars: The Last Jedi -elokuvan
..mutta mitäpä sitä enempää ihmettelemään kun puikkoihin päästetyt paljastuvat feministeiksi ja SJW henkisiksi idiooteiksi.


Munankipeä toimittelijatar hiillosti Halla-ahoa

:D
Lasse Candé
etupotkija
Viestit: 21025
Lauteille: Joulukuu 2007

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Viesti Lasse Candé »

Sopisi myös yliopistomaailmaketjuun.

http://academicrightswatch.com/?p=2915
Internal documents: Swedish technical university cancels positions if male applicant found most competent
by MAGNUS ZETTERHOLM posted on 2019-11-08
As a male candidate you are welcome to apply for a position as Assistant Professor at the Faculty of Engineering at Lund University. However, internal documents tell another story: the faculty only provides the necessary funding for the position if a woman is to receive it. If a male applicant is about to get the position, the appointment is canceled. Then the department can make a new attempt to get a woman by advertising a new position, and so on. One of the faculty’s researchers has reported the obviously discriminatory scheme to the Equality Ombudsman, who is now investigating the case.


Bongasin tämän Jordan Petersonin jaosta hänen fb-sivultaan. Kommenteissa sanottiin, että Hollannissa on vastaavia miehiä syrjiviä käytäntöjä.

Minulla ei ole välineitä tarkistaa tämän lähteen luotettavuutta.
Kuvake
MikaM
etupotkija
Viestit: 5332
Lauteille: Marraskuu 2009
Paikkakunta: Naantali
Etulaji: Jumppa

Puolustusvoimien organisaatio

Viesti MikaM »

Syrjintäsyytös, jossa oletetusti syrjityn mukaan sukupuolivire. PV ei kommentoi keskeneräistä asiaa, joten tarjolla on vain oletettua vääryyttä kokeneen näkemystä. Käräjille tuo näyttäisi etenevän.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/2953 ... 8acdba8572
“Maamiinat kioskeihin”
RadioRock

Seuraajat

Kuvake
Aleksi T
Kuvake
Clancy B.
Kuvake
Daddy
Kuvake
Dojon Jäykin
J23
Jarppa
Jiu-Jitsu
jsv
KingBuzzo
kivi
Kuvake
KungFuPissis
Lasse Candé
Kuvake
Matti Pulkkinen
MikkeM
MillaR
Minkki
Kuvake
Mjölnir
Kuvake
MtJ
Kuvake
Mänzy
Kuvake
NCP
Ounou
PetriP
Kuvake
Point
Rahanpesijä
Ralle Ryökäle
Riposte
Kuvake
Safor
Sementti
Kuvake
sivarinlötkö
Kuvake
TommyV
Kuvake
Totte
Veepee